Als fabrikant van aluminium klimmaterieel zoals rolsteigers, kamersteigers, ladders en trappen heeft Euroscaffold een belangrijk aandeel in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Euroscaffold heeft een belangrijke verantwoording naar zowel het milieu als naar het personeel en de mensen in de omgeving van de fabriek.

MVO

MVO, oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, heeft betrekking op de bedrijfsvoering waarbij rekening gehouden wordt met mensen (People), milieu (Planet) en winstgevendheid (Profit). Deze drie speerpunten kunnen in de breedste zin van het woord toegepast worden. Enkele voorbeelden van MVO die Euroscaffold toepast zijn:

People

 • Aannemen van medewerkers met minder kans op de arbeidsmarkt, met een arbeidsbeperking of -achterstand
 • Bieden van een veilige en schone werkplek
 • Beschikbaar stellen van Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) voor personeel
 • Medewerkers bijscholen d.m.v. trainingen, opleidingen en cursussen
 • Sponsoring van (lokale) goede doelen en verenigingen

Planet

 • Gebruik van duurzame (groene) energie in de fabriek
 • Afval scheiden (zoals papier en plastic)
 • Recyclen van aluminium
 • Routeplanning / combineren leveringen voor minder uitstoot
 • Gebruik van gecertificeerd (brief)papier

Profit

 • Productie in eigen land voor economische groei
 • Werkplaatsen creëren in Nederland
 • Werkprocessen verbeteren
 • Innovatie producten en stimuleren veilig werken
 • Inkoop van gerecyclede grondstoffen met keurmerken

Recyclen aluminium

Voor het omzetten van bauxiet (grondstof van aluminium) naar aluminium is heel elektriciteit benodigd. Echter is bijna al aluminium eenvoudig te recyclen zonder verlies van kwaliteit en voor nog geen 5 procent van de energie die het kost om het metaal te genereren. Hierdoor kan aluminium toch als een duurzaam materiaal beschouwd worden. Daarnaast is aluminium eenvoudig te bewerken, lichtgewicht en toch sterk.

 • Circa 8,5% van de aardekorst bestaat uit bauxiet
 • Bijna al het aluminium kan gerecycled worden
 • In de bouw gebruikte aluminium heeft een levensduur van minimaal 60 jaar
 • Ongeveer 75% van al het geproduceerde aluminium is nog in gebruik