Maatschappelijk verantwoord

 • Home
 • Maatschappelijk verantwoord

Maatschappelijk

MVO

Als fabrikant van aluminium klimmaterieel zoals rolsteigers, kamersteigers, ladders en trappen heeft Euroscaffold een belangrijk aandeel in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij dragen  verantwoording naar het milieu en het personeel en de mensen in de om­geving van de fabriek.
MVO, oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, heeft betrekking op de bedrijfs­voering. Hierbij wordt rekening gehouden met mensen (People), milieu (Planet) en winstgevendheid (Profit). Deze drie speer­punten kunnen in de breedste zin van het woord worden toegepast.
Enkele voorbeelden van MVO die Euroscaffold toepast zijn:

PEOPLE

 • Aannemen van medewerkers met minder kans op de arbeidsmarkt, met een arbeids­beperking of -achterstand

 • Bieden van een veilige en schone werkplek

 • Beschikbaar stellen van Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) voor personeel

 • Medewerkers bijscholen d.m.v. trainingen, opleidingen en cursussen

 • Sponsoring van (lokale) goede doelen en verenigingen

Planet

 • Gebruik van duurzame (groene) energie in de fabriek

 • Afval scheiden (zoals papier en plastic)​

 • Recyclen van aluminium​

 • Routeplanning / combineren leveringen voor minder uitstoot

 • Sponsoring van (lokale) goede doelen en verenigingen

PROFIT

 • Productie in eigen land voor economische groei

 • Werkplaatsen creëren in Nederland

 • Werkprocessen verbeteren

 • Innovatie producten en stimuleren veilig werken

 • Inkoop van gerecyclede grondstoffen met keurmerken

Recyclen aluminium

Voor het omzetten van bauxiet (grondstof van aluminium) naar aluminium is veel elektri­citeit nodig. Echter is bijna al aluminium eenvoudig te recyclen, zonder verlies van kwaliteit en voor nog geen 5 procent van de energie die het kost om het metaal te genereren. Aluminium kan hierdoor  toch als een duurzaam materiaal worden beschouwd. Daarnaast is aluminium eenvoudig te bewer­ken, licht­gewicht en sterk.
 • Circa 8,5% van de aardekorst bestaat uit bauxiet

 • Bijna al het aluminium kan gerecycled worden

 • In de bouw gebruikte aluminium heeft een levensduur van minimaal 60 jaar

 • Ongeveer 75% van al het geproduceerde aluminium is nog in gebruik