Certificeringen

Eigen productie

Waar voldoen onze producten allemaal aan?

Aluminium rolsteigers, steigeraanhangers, kamersteigers, ladders en trappen. Bij Euroscaffold produceren wij dit gehele assor­timent in eigen huis; in onze eigen fabriek.

Wij beschikken hiervoor over de vereiste certi­ficaten voor het ontwikkelen en produceren van klimmateriaal. Alle producten voldoen aan de in Nederland en Europa verplicht gestelde normen.

U kunt hieronder lezen aan welke certificaten en normeringen onze organisatie en producten onder andere voldoen.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Hier voldoen onze rolsteigers en kamersteigers aan

Besluit draagbaar klimmateriaal
Besluit draagbaar klimmaterieel

Het door de overheid vastgestelde besluit omtrent regelgeving, samenstelling, vervaardiging en het gebruik van draagbare klimmaterialen. Dit is door de wetgever bepaald.

EN 1004
Europese norm
EN1004

EN 1004 klasse III. De belangrijkste norm voor rolsteigers. In deze norm staan de materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen beschreven.

Europese norm
EN1298

Kamer- en rolsteigers moeten worden voorzien van een begrijpelijke gebruikers­handleiding. Hierin staat onder andere vermeld: maximale opbouw en toelaatbare belasting, wijze van opbouwen en afbreken, het hanteren van de steiger en inspectie.

A blad rolsteigers
A-BLAD
rolsteigers

Het A-blad Rolsteigers bevat aanbevelingen om het werken met rolsteigers zo veilig mogelijk te maken. Dit A-blad bevat aanbevelingen over de werkvoorbereiding, opbouw, gebruiksfase, demontage, opslag en onderhoud van rolsteigers.

normen ladders en trappen

warenwet
Waren
wet

De warenwet behelst dat de ladders en trappen die in Nederland worden verkocht, dienen te voldoen aan de eisen van het Besluit draagbaar klimmaterieel.

EN 131
Europese norm
EN131

De EN 131 is de Europese norm voor trappen, ladders en vouwladders. De Arbowet stelt hogere eisen aan het materiaal. Hierdoor is deze norm in Nederland niet verplicht.

Nederlandse norm
EN2484

De Nederlandse norm NEN 2484 geeft aan waar trappen en ladder voor professioneel gebruik volgens de Arbowet aan dienen te voldoen.

Eigen productie

Certificaten en normeringen

Een TÜV keurmerk toont aan dat het geleverde product voldoet aan de laatste kwaliteits­eisen, milieuvriendelijk en/of veilig is. Voor een TÜV-certificaat wordt de onderneming jaarlijks getoetst. De rolsteigers en kamersteigers van Euroscaffold zijn TÜV-gecertificeerd.

2022 - 2023

EN 1004-1_Mark of conformity_RGB 2023 2400-A-480 072DPI
EN 13374_Mark of conformity_RGB 2023 300DPI

TÜV certificaat Safety Guard Systems dakrandbeveiliging:

TÜV certificate SGS  2023 (English)